Centrum onkologické prevence

cop

Centrum onkologické prevence (COP)

Centrum onkologické prevence je pracoviště, kde jsou vyšetřovány pacientky s podezřením na přednádorové stavy. Pacientky vyšetřuje lékař specialista, který má licenci k provádění expertního kolposkopického vyšetření a který má s touto problematikou bohaté zkušenosti (expertní kolposkopista). Pacientky do centra odesílá obvodní gynekolog při podezření na přednádorové změny. Nejčastějším místem, kde přednádorové změny vznikají, je děložní čípek. Expertní kolposkopista pacientku vyšetří pomocí kolposkopu (vyšetřovací přístroj) a navrhne vhodné operační řešení či pravidelné sledování.

Co jsou přednádorové změny

Přednádorové změny (prekancerózy) čípku děložního jsou stavy, ze kterých můžou postupem času (s určitou pravděpodobností) vzniknout nádorová onemocnění. Tyto změny jsou ve většině případů způsobené infekcí vysoce rizikovými kmeny HPV virů, jsou ohraničené, nemají schopnost se šířit, vytvářet metastázy. Diagnostika spočívá v pravidelných preventivních prohlídkách (onkologická cytologie a HPV testace), následuje dovyšetření pomocí expertní kolposkopie, případně odběr vzorku tkáně. Léčba nebo sledování je závislé na stupni změn a rizikových faktorech.

Jak probíhá expertní kolposkopické vyšetření

Expertní kolposkopické vyšetření je specializované nebolestivé vyšetření děložního čípku pomocí optického vyšetřovacího přístroje, tzv. kolposkopu. Lékař aplikuje na děložní čípek speciální roztoky a používá světelné filtry ke stanovení klinické diagnózy. Lékař posuzuje povrchové změny sliznice a změny tvaru a uspořádání cév. Někdy je toto vyšetření spojené s cíleným odběrem drobného vzorku tkáně, tzv. biopsií. Odběr vzorku se trváním a bolestivostí zásadně neliší od běžného odběru stěru během preventivní prohlídky.

Na základě nálezu lékař stanoví další postup. Méně závažné nálezy mohou být sledovány v pravidelných intervalech. V případě těžkých změn je pacientce doporučena konizace děložního čípku. Jedná se o drobný chirurgický zákrok, který spočívá v odstranění části tkáně děložního čípku.

Kontakt
Expertní kolposkopie

Expertní kolposkopie
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice 7

Budova EUC kliniky, 8.patro

+420 387 730 209
+420 705 826 492

kolposkopie@gmail.com

387 730 209 705 826 492 kolposkopie@gmail.com

Před návštěvou Centra se prosím objednejte - telefonicky nebo emailem

Ordinační doba
Expertní kolposkopie

Pondělí

15.30 -19:15

expertní kolposkopie

Pátek

7.00 -14.30

expertní kolposkopie